sklep intymny Regulamin

Regulamin

I. Sprzedawca

  1.  Sklep internetowy prowadzony pod adresem https://www.sklep-intymny.eu, zajmuje się działalnością handlową w zakresie sprzedaży artykułów erotycznych.

   2. Właścicielem sklepu internetowego jest firma  PPHU Kupsobieczas  Nr NIP: 6842349427, REGON: 122762959; 32-020 Wieliczka ul. Długa 22C/1

link do wpisu CEIDG

   3. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email biuro@sklep-intymny.eu telefon 501-239-109 lub formularz kontaktowy na stronie

II. Rejestracja klienta

1. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu towarów uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Zamawiającego hasła)

2. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie login-u i ustalonego hasła.

3. Login i hasło mają charakter poufny.

III. Złożenie zamówienia

1. Zamówienia przyjmujemy 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Wymagania sprzętowe dla złożenia zamówienia: komputer wyposażony w przeglądarkę internetową.

3.. Zakupu dokonuje się poprzez umieszczenie wybranych produktów w koszyku poprzez klikniecie przycisku "dodaj do koszyka" na karcie produktu, następnie należy przejść do koszyka wybrać adres i sposób dostawy oraz sposób płatności. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku "potwierdź zakup" i równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży i obowiązkiem zapłaty za towar.

4. Oferta przeznaczona jest dla osób pełnoletnich.

5.Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

IV. Dostawa

Wszystkie przesyłki są dyskretnie opakowane tak aby nikt nie domyślił się co znajduje się w środku.

1. Opłata za dostawę naliczana jest w zależności od sposobu dostawy towaru:

POLSKA:

       a) Kurier DPD – Przedpłata = 15zł

       b) Poczta Polska – Przedpłata = 12zł

     c) Paczkomaty Inpost - Przedpłata 11zł

2. Termin dostarczenia przesyłki z zamówionym Towarem na terenie Polski to od 2 do 5 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty.

3. Zamówienia powyżej 349zł realizowane są bez dodatkowych kosztów
4. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

V Reklamacje

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad.
2. Jeżeli Towar ma wady lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji. Sprzedawca prosi, aby reklamacja obejmowała możliwie dokładny opis wady, wskazanie, w jaki sposób Klient żąda załatwienia reklamacji. Ewentualne dodatkowe zapytania lub prośby ze strony Sprzedawcy będą miały na celu wyłącznie dobro Klienta i jak najlepszy oraz najszybszy sposób załatwienia zgłoszonej przez Klienta reklamacji. 

3. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta zawartych w reklamacji w terminie 14 (słownie: czternaście) dni. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

4. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Towar zostanie wymieniony na wolny od wad, albo naprawiony (zgodnie z żądaniem Klienta), a jeżeli nie będzie to możliwe, Klient będzie mógł, według własnego uznania, odstąpić od umowy sprzedaży i otrzymać zwrot zapłaconej ceny Towaru, żądać obniżenia ceny albo wybrać inny Towar z oferty Sklepu w cenie odpowiadającej cenie Towaru, co do którego została zgłoszona reklamacja

UWAGA! Proszę pamiętać, żeby do każdej przesyłki dodać pełny adres zwrotny wraz z numerem telefonu oraz email.

6. Reklamowany towar klient wysyła na koszt własny.

VI Odstąpienie od umowy - zwroty

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (
PPHU Kupsobieczas ul. Długa 22C/1 32-020 Wieliczka ) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


5. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

6. Koszty zwrotu towaru (odesłania towaru sprzedającemu po odstąpieniu od umowy) ponosi kupujący. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek dostarczonych mu za pobraniem.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY MOŻNA POBRAĆ KLIKAJĄC TUTAJ

7. Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadkach wymienionych w Ustawie o prawach konsumenta art. 38, w szczególności:
Gdy zakupiony towar po otwarciu opakowania nie może zostać zwrócony ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych. Kupując takie produkty Klient traci zgodnie z art. 38 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli towary te dostarczane są w zapieczętowanym opakowaniu i opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

VII. Formy Płatności

1. Ceny towarów wyrażone są w złotówkach i zawierają podatek VAT.

2. Płatności:

     a) Przelew natychmiastowy (onlinie) Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.”

     b) Przelew tradycyjny bankowy
        c) Karty płatnicze:
          - Visa
          - Visa Electron
          - MasterCard
          - MasterCard Electronic
           - Maestro
W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


     VIII. Ochrona Danych osobowych

1. Zamawiający dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. „ o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży.
Administratorem danych osobowych jest PPHU Kupsobieczas  NIP: 6842349427, REGON: 122762959; 32-020 Wieliczka; ul. Długa 22C/1

2. Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Zamawiającego poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym „newsletter”.

3.Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

4. Innym sposobem zbierania przez nas informacji o użytkownikach jest stosowanie mechanizmu "cookies". Cookies to dane, które system zapisuje na dysku komputera użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go "rozpoznać" przy ponownym połączeniu. "Cookies" są całkowicie bezpieczne dla komputera użytkownika, nie mają one prawa ingerencji oraz dokonywania żadnych zmian systemowych w komputerze użytkownika. Włączona obsługa "cookies" jest konieczna do działania sklepu internetowego.

5. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

6.Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

7. Zbiór danych osobowych jest zarejestrowany w GIODO Nr dokumentu 8585/2015.

X Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

4. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

5. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

XI Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest integralna częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu www.sklep-intymny.eu regulamin jest powszechnie dostępny, każdy użytkownik strony może go utrwalić w pamięci swojego komputera i wydrukować.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3 .Wszelkie skargi i problemy można zgłaszać do sprzedawcy na adres: biuro@sklep-intymnu.eu
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Treść niniejszego regulaminu przesyłana jest na podany przez klienta adres e-mail wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 11-07-2015

 

Witaj w sklep-intymny.eu Aby odszukać interesujący Cię produkt wybierz odpowiednią kategorię poniżej

seksowne stroje waginy wibratory sado masokulki gejszy powiększanie penisa dildo lubrykantyzatyczki analnemasaż ciałakondomyapteka erotyczna

sklep intymny do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl